Celosvetový sexuálny prieskum

Najlepší spôsob, ako ponúknuť našim spotrebiteľom, čo chcú, je zaujímať sa o posledné myslenie, trendy a inovácie – odkiaľkoľvek sa práve vynoria.

Celosvetový sexuálny prieskum je len jeden príklad. Opýtali sme sa 29 000 dospelých na ich sexuálny život. Naším zámerom bolo zistiť, čo si ľudia o sexe myslia a čo cítia a aký dopad to má na ich život.