Sťahovanie produktu z trhu


Dňa 30/ 07/2018 sme spustili sťahovanie produktov zo slovenského trhu. Táto situácia sa týka len špecifických šarží nelatexových prezervatívov Durex Real Feel. Žiadne ďalšie produkty spoločnosti Durex týmto nie sú ovplyvnené.


Informácie o sťahovaní produktov

Bezpečnosť našich spotrebiteľov je vždy na prvom mieste a to sa odráža aj na našich prísnych štandardoch kvality. Nedávno sme zistili, že obmedzený počet prezervatívov Durex Real Feel, ktoré nie sú vyrobené z latexu, a boli vyrobené začiatkom tohto roka, neprešli našimi prísnymi testami trvanlivosti pri skladovaní.

Dotknuté prezervatívy nepredstavujú žiadne bezprostredné bezpečnostné riziká pre spotrebiteľov a týka sa to len niekoľkých konkrétnych šarží. V úzkej spolupráci s príslušnými regulačným orgánom, Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv sme sa rozhodli postihnuté šarže stiahnuť z trhu.

Z trhu sťahujeme nelatexové kondómy Durex Real Feel s nasledujúcimi číslami šarží:

  • - 1000438055; EXP 2021-01
  • - 1000427067; EXP 2021-01

Čísla šarží sú uvedené na spodnej časti balenia a na fóliovom obale jednotlivých kondómov, ako je znázornené na obrázkoch nižšie.

Ak majú spotrebitelia nejaké otázky, odporúčame im kontaktovať linku starostlivosti o zákazníkov +421 232 101 097.

Ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré mohli byť našim zákazníkom spôsobené.

Táto situácia sa týka len špecifických šarží nelatexových prezervatívoch Durex Real Feel, uvedených vyššie. Žiadne ďalšie produkty spoločnosti Durex ovplyvnené nie sú.

Vrátenie a náhrady

Pre vrátenie produktov môžu spotrebitelia kontaktovať linku starostlivosti o zákazníkov Durex, tel. č. +421 232 101 097, kde získajú informácie o spôsobe vrátenia a refundáciu výrobkov z vyššie zmieňovaných šarží. Náhradu za vrácené produkty získate v plnej výške ich hodnoty.


Často kladené otázky


1. Aký problém majú tieto kondómy?

Naše interné testovanie ukázalo, že obmedzený počet nelatexových prezervatívov Durex Real Feel nemusí spĺňať medzinárodnú normu ISO. Platí to v prípade, keď sa kondómy bližšia k dátumu expirácie. Pre spotrebiteľov to nepredstavuje žiadny bezprostredný problém a týka sa to len obmedzeného počtu šarží. Na Slovensku sa tento problém týka nelatexových prezertavívov Durex Real Feel s číslom šarže: 1000427067, EXP 2021-01 1000438055, EXP 2021-01 Žiadne ďalšie produkty značky Durex týmto nie sú ovplyvnené.


2. Kúpil som si predmetné balenie, ale neviem kde ho mám vrátiť. Môžem ho vrátiť tu?

Samozrejme. Môžete vrátiť všetky nepoužité nelatexové prezervatívy Durex Real Feel s číslom šarže 1000438055, 1000427067, a to prostredníctvom linky starostlivosti o zákazníkov Durex, tel. č. +421 232 101 097, kde získate informácie o spôsobe vrátenia a refundáciu výrobkov. Dáme vám plnú náhradu za pôvodné balenie.


3. Kúpil som si balenie kondómov, ale niekoľko kondómov som už použil, môžem ich aj tak vrátiť? Bude mi vrátené peniaze?

To nie je žiaden problém. Môžete vrátiť všetky nepoužité nelatexové prezervatívy Durex Real Feel s číslom šarže 1000438055, 1000427067. Dáme vám plnú náhradu za pôvodné balenie (krabičku).


4. Odhodil som vonkajší obal. Ako môžem vedieť, či sa sťahovanie produktov z trhu týka aj môjho balenia kondómov?

Žiadame vás, aby ste vrátili všetky nepoužité nelatexové prezervatívy Durex Real Feel s číslom šarže 1000438055, 1000427067. Číslo šarže nájdete na spodnej časti balenia a na fóliovom obale jednotlivých kondómov.

5. Nedávno som použil tieto kondómy. Som v bezpečí?

Nie je dôvod byť znepokojený. Tieto nelatexové prezervatívy Durex Real Feel sú bezpečné, ak ste ich používali podľa pokynov. Avšak boli by sme radi, keby ste nepoužívali vaše nelatexové prezervatívy Durex Real Feel s číslom šarže 1000438055, 1000427067 a vrátili nám ich.

6. Mám latexovú alergiu, aké iné kondómy mám používať?

Na trhu je množstvo kondómov bez latexu. Z trhu sťahujeme iba obmedzený počet špecifických šarží nelatexových prezervatívov Durex Real Feel. Všetky ostatné nelatexové prezervatívy Durex Real Feel sú bezpečné, ak ich používate podľa pokynov.

7. Ako môžem vrátiť kondómy? A akú kompenzáciu dostanem??

Spotrebitelia môžu vrátiť zakúpené produkty. Pre vrátenie môžu spotrebitelia kontaktovať linku starostlivosti o zákazníkov Durex, tel. č. +421 232 101 097, kde získajú informácie o spôsobe vrátenia a refundáciu výrobkov z vyššie zmieňovaných šarží.