Breadcrumbs

Ochrana osobných údajov

Všeobecne

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited a jeho pridružené spoločnosti (ďalej len „Reckitt Benckiser“) rešpektujú súkromie každej osoby, ktorá navštívi ich webové stránky alebo reaguje na ich interaktívne reklamy či iné oznamy. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov špecifikuje použitie informácií, ktoré Reckitt Benckiser v tejto súvislosti zhromažďuje, spracováva a uchováva. Toto vyhlásenie vám taktiež poskytuje návod na to, čo robiť v prípade, že si neprajete, aby boli vaše osobné údaje zhromažďované, spracovávané a uchovávané, keď navštívite stránky Reckitt Benckiser alebo odpoviete na naše interaktívne reklamy či iné oznámenia.

Vyhradzujeme si právo toto vyhlásenie zmeniť. Preto by ste mali túto stránku pravidelne navštevovať a ubezpečiť sa, či súhlasíte s naším najaktuálnejším vyhlásením v tejto veci.

Informácie vedúce k identifikácii osoby

Reckitt Benckiser nezhromažďuje informácie vedúce k identifikácii vašej osoby (tzn. vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne.

V prípade, že nám informácie vedúce k identifikácii vašej osoby poskytnete, vyhradzujeme si právo pýtať sa vás, či si prajete, aby sme vám v budúcnosti zasielali ďalšie oznámenia, napr. newsletter, e-maily alebo iné informácie. Máte právo zasielanie týchto budúcich oznámení odmietnuť.

Pokiaľ si neprajete, aby boli informácie vedúce k identifikácii vašej osoby zhromažďované, spracovávané a uchovávané, prosíme, neposkytujte nám ich. Ak ste nám už tieto informácie poskytli a chceli by ste, aby sme ich z našich záznamov odstránili, prosíme, navštívte sekciu „Kontaktujte nás“ na našich stránkach.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok môžu byť uchované alebo spracované v krajine vášho trvalého bydliska alebo v akejkoľvek inej krajine, kde Reckitt Benckiser alebo jeho subdodávatelia či partneri spravujú svoje zariadenia. Reckitt Benckiser zaručuje, že pokiaľ budú údaje odovzdané mimo krajiny vášho trvalého bydliska, bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Okrem poskytnutia vami vyžiadanej služby alebo informácie nám informácie vedúce k identifikácii vašej osoby môžu pomôcť identifikovať spôsob, akým používate naše webové stránky alebo naše výrobky. Všetky tieto údaje nám môžu pomôcť napr. lepšie koncipovať naše výrobky, webové stránky a reklamy. S týmto cieľom môžeme tiež sprístupniť vaše údaje subjektom, ktoré pre nás zabezpečujú určité práce či činnosti. Tieto subjekty sa zaviazali použiť tieto údaje iba spôsobom a v rozsahu, ktoré im určíme, a ďalej sa zaviazali chrániť údaje podľa zodpovedajúcich postupov a procesov týkajúcich sa ochrany údajov.

Pokiaľ bude naším zámerom sprístupniť príslušnému subjektu vaše údaje inak, ako je uvedené vyššie, budeme vás najprv kontaktovať a poskytneme vám príležitosť odstrániť vaše informácie z našej databázy, pokiaľ ste už na takéto sprístupnenie nedali súhlas predtým.

Vaše údaje budeme uchovávať primerane dlho alebo počas obdobia stanoveného zákonom.

Deti

Reckitt Benckiser nemá v úmysle zhromažďovať, spracovávať ani uchovávať údaje vedúce k identifikácii osoby (tzn. meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) osôb mladších ako trinásť rokov. V prípade potreby udelí Reckitt Benckiser špeciálne pokyny na neposkytovanie takýchto informácií. Ak už takáto osoba informácie vedúce k jej identifikácii poskytla, jej zákonný zástupca by mal navštíviť sekciu „Kontaktujte nás“ na našich stránkach a požiadať o vymazanie týchto údajov.

Automatický zber údajov, ktoré nevedú k identifikácii osoby

V určitých prípadoch si vyhradzujeme právo zbierať o vás údaje, ktoré však nevedú k identifikácii vašej osoby. Príkladom takéhoto typu údajov sú informácie o internetovom prehliadači, ktorý používate, o operačnom systéme, o doméne stránky, z ktorej ste prešli na našu stránku, alebo o reklame. Tieto údaje používame s cieľom lepšieho porozumenia našim zákazníkom a skvalitnenia našej obchodnej činnosti a webových stránok.

Informácie, ktoré môžeme automaticky umiestniť na pevný disk vo vašom počítači

Keď si prezeráte niektorú z našich stránok alebo reklám, môžeme do vášho počítača uložiť určité informácie. Táto informácia môže byť vo forme „cookie“ alebo podobného súboru, ktorý nám dovolí prispôsobiť stránku alebo reklamu tak, aby lepšie zodpovedala vašim záujmom alebo preferenciám. Pri väčšine internetových prehliadačov máte možnosť vymazať cookies z pevného disku počítača, zablokovať všetky cookies alebo dostať varovanie skôr ako sa cookie uloží na pevný disk počítača. Prosím, riaďte sa pokynmi svojho internetového prehliadača alebo pomocníkom vo svojom počítači, aby ste získali o týchto funkciách viac informácií. Dovoľujeme si vás upozorniť, že odstránenie alebo zablokovanie cookies môže ovplyvniť plné využitie našej webovej stránky z vašej strany.

Koho kontaktovať

Pokiaľ ste poskytli údaje vedúce k identifikácii vašej osoby prostredníctvom webových stránok Reckitt Benckiser alebo interaktívnej reklamy alebo iného oznámenia a prajete si, aby bol tento údaj z našich záznamov vymazaný, navštívte, prosím, sekciu „Kontaktujte nás“ na stránkach [doplňte odkaz].

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je v platnosti od 1. 11. 2013.