Breadcrumbs

Vírus Zika a sex

Čo potrebujete vedieť o víruse Zika a sexe

Vírus Zika sa šíri po celom svete a teraz sa môžete nakaziť aj pohlavným stykom.

Ide o ochorenie, ktoré pôvodne spôsobovali komáre, pričom medzi najčastejšie príznaky patria vyrážky, horúčka, bolesti kĺbov a zápal spojiviek, ktoré trvajú niekoľko dní až týždeň a vy až 28 dní ani nemusíte vedieť, že ste nositeľom.

Vírus Zika je obzvlášť nebezpečný pre tehotné ženy, pretože vážne ohrozuje nenarodené dieťa závažným rizikom mikrocefálie, ťažkou vrodenou chybou, kedy sa deti narodia s malými hlavami. V súčasnosti bolo nahlásených niekoľko prípadov šírení pohlavným stykom.

Je vírus Zika pohlavne prenosná infekcia?

Predpokladá sa, že vírus Zika šíria hlavne komáre, ale bol nahlásený aj prenos pohlavným stykom. US Centers for Disease Control and Prevention /Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb/ (CDC) odporúča tehotným ženám zdržať sa pohlavného styku alebo používať prezervatívy, ak ich partner bol v oblasti postihnutej vírusom Zika. Práve prebieha výskum, ktorý by mal zistiť viac o tom, ako sa táto choroba prenáša.

Ochráni ma používanie prezervatívov pred vírusom Zika?

Predpokladá sa, že vírus Zika šíria hlavne komáre, takže prevencia sa zameriava predovšetkým na znižovanie populácie komárov a vyhnutiu sa ich uštipnutiu. Bolo nahlásených niekoľko prípadov šírenia vírusu Zika pohlavným stykom a organizácia US CDS odporúča tehotným ženám chrániť sa prostredníctvom sexuálnej abstinencie alebo používaním prezervatívov v prípade, ak ich partner bol v oblasti postihnutej vírusom Zika. Latexové prezervatívy, ak sa používajú dôsledne a účinne, sú vysoko efektívnou prekážkou prenosu sexuálne prenosných infekcií (STI).

 

Vzťahuje sa na mňa hrozba, ak nežijem v postihnutej oblasti?

Po prvé, cestovali ste vy alebo váš partner/partnerka do postihnutých oblastí? Tí, ktorí ste sa práve vrátili z cesty, ani nemusí vedieť, že sú nositeľom vírusu po uštipnutí komárom, pretože vírus dokáže prežiť vo vašom tele až 28 dní bez toho, aby ste o tom vedeli. Ak ste mali nedávno styk s osobou, ktorá bola v postihnutej oblasti, potom môžete byť tiež ohrození.

Takže, pokým ste si nie na 100 % istí, že nemáte vírus, chráňte seba aj ostatných. Používajte prezervatív a, ak sa chystáte cestovať, chráňte sa pred uštipnutím komárom.

Po druhé, tak ako pri iných STI, keď ste prvýkrát so svojim novým partnerom, nemusíte vôbec poznať jeho sexuálny zdravotný stav. Chráňte sa pred STI a nielen pred vírusom Zika tým, že použijete prezervatív.

Viac špecifických informácií o víruse Zika nájdete na webovej lokalite Centers for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov alebo na webovej lokalite stránke the World Health Organisation (Svetovej zdravotníckej organizácie): 0www.who.int.

Zdroje:

http://www.cdc.gov/zika/disease-qa.html
Centers for Disease Control and Prevention (Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení). Vírus Zika. Prenos. Dostupné na: http://www.cdc.gov/zika/transmission/index.html. Posledný prístup 4. februára 2016.