Breadcrumbs

Sexualita

Sex a hendikep

Sex a hendikep

Mnoho ľudí dochádza v otázke spojitosti sexu a hendikepu k mylným záverom, ktoré sú veľmi vzdialené od skutočnosti…